Fauquemont HRM Advies gericht op Human
Resources Management

consultancybureau van Danny Touw

Danny Touw heeft in totaal ruim 40 jaar ervaring op het gebied van Human Resources Management. Gewerkt als HR manager bij ABP, DSM en EPZ. Vanaf 1997 heeft hij als extern Senior HR Consultant vanuit Fauquemont HRM Advies een uitgebreid scala aan bedrijven en organisaties geadviseerd in het MKB, de procesindustrie, de metaal- en de bouwsector, zorgsector en overheid. En “last-but-not-least” voor de vrijwilligersorganisatie Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij ZLSM.

Fauquemont HRM Advies ondersteunt deze bedrijven in het verkrijgen van inzicht in en het vinden van oplossingen voor vraagstukken bij interne organisatie en HR management.

Fauquemont HRM Advies ondersteunt bedrijven in het verkrijgen van inzicht in het vinden van oplossingen voor vraagstukken bij interne organisatie en HR Management.

Fauquemont HRM Advies werkt zelfstandig en is onafhankelijk

Dit biedt voor de klant de voordelen van grote flexibiliteit en directe betrokkenheid. Het garandeert bovendien een concurrerend prijsniveau.

Om te kunnen voorzien in vragen op andere gebieden en in bredere opdrachten kan Fauquemont HRM Advies op een uitgebreid netwerk van consultancy voor zowel HRM als op andere werkterreinen terugvallen voor uitwisseling van kennis en ervaringen.

logo-home

Human Resources Management is nooit af...

Danny Touw

De visie van
Fauquemont HRM Advies

De visie  van Fauquemont HRM Advies is dat in iedere organisatie  alle medewerkers van hoog tot laag van belang zijn bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarvoor zijn goede en efficiënte communicatie en overleg en een consistent Human Resources Management nodig.

De missie van Fauquemont HRM Advies is om directies en managementteams van organisaties oplossingsgerichte en hanteerbare adviezen te geven op HRM gebied bij het omgaan met de voortdurende ontwikkelingen in onze samenleving. Daarom is Human Resources Management een  continu proces, gericht op Duurzame Inzetbaarheid van alle medewerkers in de organisatie.

De missie van
Fauquemont HRM Advies

Wat kunnen
wij voor u
betekenen?