HRM

Human Resource Management

Fauquemont HRM Advies werkt voor zowel grote bedrijven als bedrijven in het MKB. De dienstverlening betreft vooral projecten voor het HRM op het specialistische gebied van organisatie-  en functieonderzoek, loopbaanontwikkeling en competentiemanagement, coaching van managers en medewerkers en teamcoaching. Ook aandachtsgebieden  die met Duurzame Inzetbaarheid te maken hebben, zoals gezondheid en welzijn, opleidingen en individuele begeleiding, komen aan de orde.

Human Resources Management is nooit af...

Danny Touw

MKB: advies en algemene HRM dienstverlening voor de kleine en middelgrote onderneming. In overleg met de directie bekijkt Fauquemont HRM Advies op welke manier en met welke inzet HR vraagstukken in deze organisaties aangepakt kunnen worden.

Industrie: Danny Touw heeft een groot deel van zijn uitgebreide kennis en ervaring opgedaan vanuit het werk als (interim) HR manager en manager HR projecten in grote organisaties in de procesindustrie.

Vrijwilligersorganisatie: jarenlange ervaring met het werken in leidinggevende functies bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij ZLSM, een grote vrijwilligersorganisatie met zeer diverse functies ( vervoer, techniek, commercieel, toeristisch) en met vrijwilligers van een uiteenlopende achtergrond.

In welke sectoren
zijn wij actief